Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Żniński

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
56 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania lustra drogowego przy drodze powiatowej w Gościeszynie na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do Gościeszynka interpelacja Paweł Koperski 2022-06-14 2022-06-28
55 - rozwiń Interpelacja dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa (na odcinku dawna droga krajowa nr 5 - Zalesie – Ryszewo) interpelacja Paweł Koperski 2022-04-05 2022-04-12
54 - rozwiń Interpelacja dotyczącą remontu odcinka drogi powiatowej od Mięcierzyna przez Bożacin do drogi serwisowej przy drodze ekspresowej S5 interpelacja Paweł Koperski 2022-03-07 2022-03-21
53 - rozwiń Interpelacja dotycząca kosztów nauczania na lekcji religii w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żniński interpelacja Henryk Popławski 2021-10-06 2021-10-19
52 - rozwiń Interpelacja dotyczącą zamontowania znaku B-20 na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Rzym interpelacja Paweł Koperski 2021-08-04 2021-08-18
51 - rozwiń Interpelacja dotyczącą oddziału ginekologiczno – położniczego z neonatologią w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z.o.o. w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2021-07-20 2021-08-02
50 - rozwiń Interpelacja dotycząca ścieżki rowerowej przy ul. Wilczkowskiej w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2021-07-20 2021-08-02
49 - rozwiń Interpelacja dotycząca ujęcia w planach inwestycyjnych powiatu przebudowy drogi powiatowej 2307C Brzyskorzystewko – Dobrylewo interpelacja Paweł Sikora 2021-07-20 2021-08-02
48 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania luster drogowych przy drodze powiatowej w Gościeszynie na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do Długiego Brodu interpelacja Paweł Koperski 2021-06-01 2021-06-23
47 - rozwiń Zapytanie dotyczące wysokości zadłużenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie zapytanie Grażyna Janicka 2021-05-20 2021-06-04
46 - rozwiń Interpelacja dotycząca posiłków oraz prawidłowości żywienia w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie interpelacja Magdalena Siwak 2021-04-29 2021-05-17
45 - rozwiń Interpelacja dotyczącą zmiany kategorii przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej interpelacja Henryk Popławski 2021-04-30 2021-05-10
44 - rozwiń Interpelacja dotyczącą oddziału ginekologiczno – położniczego w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z.o.o. w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2021-04-21 2021-05-06
43 - rozwiń Interpelacja dotycząca remontu odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gościeszyn interpelacja Paweł Koperski 2021-03-18 2021-04-07
42 - rozwiń Interpelacja dotycząca budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Izdebno interpelacja Paweł Koperski 2021-03-18 2021-04-07
41 - rozwiń Interpelacja dotycząca weryfikacji poprawności postawionego znaku dotyczącego zakończenia terenu sołectwa Żnin Wieś interpelacja Magdalena Siwak 2021-02-19 2021-03-11
40 - rozwiń Interpelacja dotycząca odpadów niebezpiecznych znajdujących się w magazynie przy ul. Nowej w Janowcu Wielkopolskim. interpelacja Paweł Sikora 2021-01-05 2021-01-18
39 - rozwiń Interpelacja dotycząca realizacji zadania pn. „Zakup, montaż i wyposażenie medycznego kontenera modułowego na potrzeby walki z wirusem SARS-CoV-2 w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie”. interpelacja Paweł Sikora 2021-01-05 2021-01-14
38 - rozwiń Interpelacja dotyczącą podjęcia działań w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu wyznaczenia na ul. Dworcowej w Żninie przejścia dla pieszych interpelacja Grażyna Janicka 2020-10-22 2020-10-30
37 - rozwiń Interpelacja dotycząca drogi powiatowej 2304C Słabomierz - Żnin w miejscowości Żnin Wieś przy ul. Traugutta interpelacja Magdalena Siwak 2020-10-05 2020-10-22
36 - rozwiń Interpelacja dotycząca kapitalnego remontu odcinka drogi Jaroszewo - Bekanówka interpelacja Magdalena Siwak 2020-10-05 2020-10-22
35 - rozwiń Interpelacja dotycząca zmiany kategorii przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej Piechcin – Szeroki Kamień znajdującego się w miejscowości Piechcin na ulicy 11 Listopada interpelacja Henryk Popławski 2020-09-01 2020-09-09
34 - rozwiń Interpelacja dotycząca naboru projektów w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + interpelacja Paweł Sikora 2020-08-03 2020-08-14
33 - rozwiń Interpelacja dotyczącą przebudowy w trybie pilnym drogi powiatowej 2304C na odcinku od Sulinowa do Słabomierza interpelacja Paweł Sikora 2020-07-30 2020-08-12
32 - rozwiń Interpelacja dotycząca wykoszenia rowów i poboczy przy drodze powiatowej na odcinku Sarbinowo II – Rogowo interpelacja Paweł Koperski 2020-06-24 2020-07-08
31 - rozwiń Interpelacja dotycząca nadzoru nad lampami oświetlającymi siłownię plenerową przy I LO w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2020-05-29 2020-06-10
30 - rozwiń Interpelacja dotycząca remontu drogi powiatowej Słabomierz - Żnin na odcinku od Sulinowa do Słabomierza interpelacja Paweł Sikora 2020-05-29 2020-06-17
29 - rozwiń Interpelacja dotycząca uszkodzonych tzw. niskich krawężników na węźle Lubcz i Rogowo przy drodze ekspresowej S5 interpelacja Paweł Koperski 2020-05-22 2020-06-05
28 - rozwiń Interpelacja dotycząca zagrożenia w pasie drogowym drogi powiatowej 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. w związku z budową drogi ekspresowej S5 interpelacja Paweł Sikora 2020-05-21 2020-06-04
27 - rozwiń Interpelacja dotycząca podjęcia działań w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 2370C Brzyskorzystewko – Dobrylewo z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej interpelacja Paweł Sikora 2020-05-19 2020-05-29
26 - rozwiń Interpelacja dotycząca podjęcia działań w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Brzyskorzystewko – Dobrylewo z uwzględnieniem budowy ścieżki rowerowej interpelacja Paweł Sikora 2020-05-04 2020-05-15
25 - rozwiń Zapytanie dotyczące skargi kasacyjnej w sprawie odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych w Janowcu Wielkopolskim zapytanie Henryk Popławski 2020-05-05 2020-05-11
24 - rozwiń Interpelacja dotyczącą zwiększenia środków finansowych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z.o.o oraz wystąpienia o wsparcie finansowe interpelacja Paweł Sikora 2020-03-24 2020-03-25
23 - rozwiń Interpelacja dotycząca przygotowania wniosku w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka celem zainstalowania sygnalizacji świetlnej interpelacja Paweł Koperski 2020-02-19 2020-03-05
22 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania dodatkowych barierek ochronnych na odcinku drogi od Cotonia do ronda na węźle Lubcz interpelacja Paweł Koperski 2020-01-31 2020-02-10
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych w Janowcu Wlkp. interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
20 - rozwiń Interpelacja dotycząca uwzględnienia w planach inwestycyjnych budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie a Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
19 - rozwiń Interpelacja dotycząca budowy chodnika w miejscowości Sulinowo oraz remontu drogi powiatowej 2304C na odcinku Sulinowo - Słabomierz interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
18 - rozwiń Interpelacja dotycząca remontu schodów zewnętrznych w miejscowości Brzyskorzystewko interpelacja Paweł Sikora 2019-09-05 2019-09-23
17 - rozwiń Interpelacja dotycząca budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Aliantów z ulicą 1 Stycznia w Żninie do Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2019-07-16 2019-07-30
16 - rozwiń Interpelacja dotycząca poprawy stanu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Szczepanowo interpelacja Paweł Sikora 2019-07-16 2019-07-30
15 - rozwiń Interpelacja dotyczącą usytuowania dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicy posesji nr 24 na ulicy Bydgoskiej w Rogowie interpelacja Paweł Koperski 2019-07-05 2019-07-19
14 - rozwiń Zapytanie dotyczące możliwości wybudowania chodnika przy ulicy Kościelnej w Rogowie zapytanie Paweł Koperski 2019-07-05 2019-07-18
13 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania progu zwalniającego na ulicy Bydgoskiej w Rogowie interpelacja Paweł Koperski 2019-06-10 2019-06-28
12 - rozwiń Zapytanie dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie zapytanie Grażyna Janicka 2019-04-29 2019-05-07
11 - rozwiń Interpelacja dotycząca spraw związanych z funkcjonowaniem PCPR w Żninie interpelacja Grażyna Janicka 2019-04-29 2019-05-10
10 - rozwiń Interpelacja dotycząca powierzenia Pani Marii Zwolenkiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie stanowiska pracownika socjalnego interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-20
9 - rozwiń Interpelacja dotycząca umów dotacji celowych zawartych przez powiat żniński z gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin w latach 2015 – 2018 interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-21
8 - rozwiń Interpelacja dotycząca zasad publikacji treści interpelacji i zapytań radnych rady powiatu oraz udzielonych odpowiedzi interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-19
7 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy dwóch rodzinnych domów dziecka dla potrzeb Powiatu Żnińskiego zapytanie Grażyna Janicka 2019-02-01 2019-02-12
6 - rozwiń Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 251 interpelacja Grażyna Janicka 2019-02-01 2019-02-14
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Żninie interpelacja Henryk Popławski 2019-01-21 2019-01-30
4 - rozwiń Interpelacja dotycząca podjęcia archeologicznych prac wykopaliskowych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-10
3 - rozwiń Interpelacja dotycząca opracowania koncepcji rozwoju dróg rowerowych na terenie powiatu żnińskiego. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-15
2 - rozwiń Interpelacja dotycząca mieszkańców powiatu żnińskiego w szczególności tych, którzy są dotknięci niepełnosprawnością. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-14
1 - rozwiń Interpelacja dotycząca uregulowania spraw właścicielskich w pasie drogowym drogi powiatowej Słabomierz – Żnin w szczególności w miejscowości Sulinowo. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-14