Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń Interpelacja dotycząca przygotowania wniosku w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka celem zainstalowania sygnalizacji świetlnej interpelacja Paweł Koperski 2020-02-19
22 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania dodatkowych barierek ochronnych na odcinku drogi od Cotonia do ronda na węźle Lubcz interpelacja Paweł Koperski 2020-01-31 2020-02-10
21 - rozwiń Interpelacja dotycząca zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych w Janowcu Wlkp. interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
20 - rozwiń Interpelacja dotycząca uwzględnienia w planach inwestycyjnych budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie a Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
19 - rozwiń Interpelacja dotycząca budowy chodnika w miejscowości Sulinowo oraz remontu drogi powiatowej 2304C na odcinku Sulinowo - Słabomierz interpelacja Paweł Sikora 2019-09-18 2019-10-09
18 - rozwiń Interpelacja dotycząca remontu schodów zewnętrznych w miejscowości Brzyskorzystewko interpelacja Paweł Sikora 2019-09-05 2019-09-23
17 - rozwiń Interpelacja dotycząca budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Aliantów z ulicą 1 Stycznia w Żninie do Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie interpelacja Paweł Sikora 2019-07-16 2019-07-30
16 - rozwiń Interpelacja dotycząca poprawy stanu drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Szczepanowo interpelacja Paweł Sikora 2019-07-16 2019-07-30
15 - rozwiń Interpelacja dotyczącą usytuowania dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicy posesji nr 24 na ulicy Bydgoskiej w Rogowie interpelacja Paweł Koperski 2019-07-05 2019-07-19
14 - rozwiń Zapytanie dotyczące możliwości wybudowania chodnika przy ulicy Kościelnej w Rogowie zapytanie Paweł Koperski 2019-07-05 2019-07-18
13 - rozwiń Interpelacja dotycząca zamontowania progu zwalniającego na ulicy Bydgoskiej w Rogowie interpelacja Paweł Koperski 2019-06-10 2019-06-28
12 - rozwiń Zapytanie dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie zapytanie Grażyna Janicka 2019-04-29 2019-05-07
11 - rozwiń Interpelacja dotycząca spraw związanych z funkcjonowaniem PCPR w Żninie interpelacja Grażyna Janicka 2019-04-29 2019-05-10
10 - rozwiń Interpelacja dotycząca powierzenia Pani Marii Zwolenkiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie stanowiska pracownika socjalnego interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-20
9 - rozwiń Interpelacja dotycząca umów dotacji celowych zawartych przez powiat żniński z gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin w latach 2015 – 2018 interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-21
8 - rozwiń Interpelacja dotycząca zasad publikacji treści interpelacji i zapytań radnych rady powiatu oraz udzielonych odpowiedzi interpelacja Paweł Sikora 2019-03-01 2019-03-19
7 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy dwóch rodzinnych domów dziecka dla potrzeb Powiatu Żnińskiego zapytanie Grażyna Janicka 2019-02-01 2019-02-12
6 - rozwiń Interpelacja dotycząca bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 251 interpelacja Grażyna Janicka 2019-02-01 2019-02-14
5 - rozwiń Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Żninie interpelacja Henryk Popławski 2019-01-21 2019-01-30
4 - rozwiń Interpelacja dotycząca podjęcia archeologicznych prac wykopaliskowych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-10
3 - rozwiń Interpelacja dotycząca opracowania koncepcji rozwoju dróg rowerowych na terenie powiatu żnińskiego. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-15
2 - rozwiń Interpelacja dotycząca mieszkańców powiatu żnińskiego w szczególności tych, którzy są dotknięci niepełnosprawnością. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-14
1 - rozwiń Interpelacja dotycząca uregulowania spraw właścicielskich w pasie drogowym drogi powiatowej Słabomierz – Żnin w szczególności w miejscowości Sulinowo. interpelacja Paweł Sikora 2018-12-28 2019-01-14