Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca spraw związanych z funkcjonowaniem PCPR w Żninie

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2019-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Janicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Żniński

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-10