Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-21 uchwałą nr Uchwała nr I/11/2018 w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Falkowska 0przewodniczący
Andrzej Hłond 1 wiceprzewodniczący
Krzysztof Napierała członek
Edyta Szóstak-Ławińska członek