Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca umów dotacji celowych zawartych przez powiat żniński z gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin w latach 2015 – 2018

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2019-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Sikora radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, data odpowiedzi: 2019-03-21