Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące budowy dwóch rodzinnych domów dziecka dla potrzeb Powiatu Żnińskiego

Numer: 7, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Janicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2019-02-12