Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca opracowania koncepcji rozwoju dróg rowerowych na terenie powiatu żnińskiego.

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Sikora radny

Odpowiedź

Odpowiadający: p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, data odpowiedzi: 2019-01-15