Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca mieszkańców powiatu żnińskiego w szczególności tych, którzy są dotknięci niepełnosprawnością.

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Sikora radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2019-01-14