Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2019-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grażyna Janicka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Żniński

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-07