Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca powierzenia Pani Marii Zwolenkiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie stanowiska pracownika socjalnego

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2019-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Sikora radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Powiatu

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-03-20