Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dotycząca uregulowania spraw właścicielskich w pasie drogowym drogi powiatowej Słabomierz – Żnin w szczególności w miejscowości Sulinowo.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Żniński, data złożenia: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Sikora radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, data odpowiedzi: 2019-01-14